image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy (2005-2009)

  Họ tên: Hà Duy Đạt

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND (2009-2012)

  Họ tên: Võ Văn Binh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Bí thư Đảng ủy (2012-2015)

  Họ tên: Huỳnh Thanh Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. CT.UBND (2005 - 2014) Bí thư Đảng ủy (01/2015-11/2015)

  Họ tên: Nguyễn Văn Hưng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Bí thư Đảng ủy (2015-2020)

  Họ tên: Đặng Hiếu Thảo

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Bí thư Đảng ủy (2020-2021)

  Họ tên: Võ Thị Thương Nam

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Vũ Hải Châu

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí Thư Đảng ủy

  Họ tên: Huỳnh Tấn Được

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó Chủ tịch HĐND

  Họ tên: Võ Xuân Bắc

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ Tịch UBND

  Họ tên: Phan Xuân Quế

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó CT UBND

  Họ tên: Hoàng Quốc Thắng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó CT UBND

  Họ tên: Trương Đình Cường

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ Tịch UBMTTQVN

  Họ tên: Nguyễn Quang Hải

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó CT UBMTTQVN

  Họ tên: Vũ Đình Phúc

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Bí Thư Đoàn phường

  Họ tên: Huỳnh Văn Vui

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Phó BT Đoàn phường

  Họ tên: Lê Vũ Kỳ Dương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Chủ Tịch Hội Cựu Chiến binh

  Họ tên: Nguyễn Đức Hội

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Phó CT Hội Cựu Chiến binh

  Họ tên: Lê Quang Nghị

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Chủ Tịch Hội Nông dân phường

  Họ tên: Phạm Quang Quốc Thái

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Phó CT Hội Nông dân phường

  Họ tên: Trần Văn Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Chủ Tịch Hội LHPN phường

  Họ tên: Võ Thị Thúy Liễu

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Phó CT Hội LHPN phường

  Họ tên: Phạm Thị Thu Thủy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Công chức Văn hóa - Xã hội

  Họ tên: Hồ Thị Đỗ Quyên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên: Lê Trọng Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Phước

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Công chức Địa chính - Xây dựng (Phụ trách giao thông - xây dựng)

  Họ tên: Nguyễn Thị Thế Như

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Họ tên: Nguyễn Trọng Nghĩa

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Chỉ huy Trưởng Ban CHQS

  Họ tên: Nguyễn Văn Út Hiền

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Công chức Văn phòng - Thống kê

  Họ tên: Nguyễn Văn Vương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Phụ trách trạm truyền thành

  Họ tên: Phạm Huy Tâm

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Công chức Địa chính - Xây dựng

  Họ tên: Phan Thị Thuỷ Tiên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Công chức Văn phòng - Thống kê

  Họ tên: Võ Lệ Kiều Tiên

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên:

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÀNH TÂM

Địa chỉ :Khu phố 2, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại :02713.668837

Chịu trách nhiệm : UBND phường Thành Tâm

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị